Auteur Archief

Aannemerscombinatie Tessel helpt de huiszwaluwen op Texel

De aannemer die verantwoordelijk is voor het project Dijkverzwaring, combinatie Tessel, helpt op verzoek van de Stichting Texel Vogeleiland de huiszwaluwen. Tijdens het Wadden Vogelfestival 2018 is bijna 16.000 euro ingezameld voor hulp aan de huiszwaluw. Met een deel van dit geld heeft de Stichting Texel Vogeleiland een groot aantal dubbele kunstnesten aangeschaft om deze op verschillende plekken op Texel op te hangen.

Lees verder

De Steltlopers

Zelf vogelen is leuk, samen op pad gaan nog leuker. Maar nu een echte uitdaging voor Team Steltloper, bestaande uit  Axel Buijs, Femke Jochems en Wiegert Steen: de Texel Big Day! Voor alle vier de eerste Texel Big Day. We hopen op een leuke ervaring (dat zit wel snor), veel soorten natuurlijk en een vriendschap die de spanning overleefd…

Lees verder

Sovon spot vogels

Voor Sovon en Vogelbescherming is 2019 het Jaar van de Wulp .Omdat de wulp dit jaar ook het goede doel is van het Wadden Vogelfestival, kan een Big Day-team van Sovon natuurlijk niet ontbreken. We hebben de beste vogelaars (mèt een topconditie!) van stal gehaald die 24 uur lang Texel rond fietsen op zoek naar zo veel mogelijk soorten. Ze noemen zich het ‘Sovon spot vogels’-team. Draag jij Sovon, maar vooral de wulp een warm hart toe, sponsor dan dit Sovon-team bestaande uit (v.l.n.r.): Albert de Jong, Paul van Els, Harvey van Diek en Joost van Bruggen. Op de foto ontbreekt Hans Schekkerman. Elke donatie is welkom. Hartelijk dank voor je bijdrage.

Lees verder

Zwarte Ruiters

“De Zwarte Ruiters” is een groepje vogelaars die regelmatig samen er op uitgaan. Soms naar de Delta, soms naar de Biesbosch en ook wel eens een lang weekend naar het Noorden. De groep bestaat uit Kees Mostert, Gerard de Jong en Bart Vastenhouw.

Lees verder

Foot it Texel 2019

Na de glansrijke winst met de Local Patchers vorig jaar met een prettige 156 soorten was de vraag wat dit jaar te doen. Een ander idee, aangewakkerd door mijn plezier in lange stukken lopen, was om de Big Day te voet te doen. Doel is 40 km te lopen van de uiterste zuidpunt van TX naar de uiterste noordpunt en daarbij 140 soorten te zien en te horen. Dat kan maar dan moet er veel mee zitten. Omdat de duinvogels in de schijnwerpers staan, proberen we vrijwel uitsluitend binnen NP Duinen van Texel te blijven en asfalt te mijden.

Lees verder

Eerst kunstnesten voor de huiszwaluwen onderweg naar Texel

Een eerste zending van 372 dubbele kunstnesten voor de huiszwaluwen op Texel zijn onderweg!  Tijdens het Wadden Vogelfestival in 2018 is er ruim 15.000 euro opgehaald om de huiszwaluw op Texel te helpen. De stichting Texel Vogeleiland heeft de eerste zending van 372 dubbele kunstnesten besteld.

Lees verder

Hulp voor de huiszwaluw

Heel het jaar 2018 stond in het teken van de Huiszwaluw. Een vogelsoort waarvan de aantallen de laatste decennia flink achteruit gegaan zijn. De laatste jaren is de populatie weer stabiel maar dat is niet genoeg. Het zou mooi zijn als de aantallen sterker toe zouden nemen. Tijdens het Wadden Vogelfestival 2018 is geld ingezameld. Wat gebeurt daarmee?

Lees verder

Stichting Texel Vogeleiland helpt Staatsbosbeheer bij onderhoud Tuintjes

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en Stichting Texel Vogeleiland hebben 14 vrijwilligers onder aanvoering van Edwin van Egmond van Staatsbosbeheer een aantal vogelkijkpunten en de Tuintjes (Eierlandse Duinen) onderhouden. De Tuintjes is het voormalig volkstuincomplex in De Eierlandse Duinen net ten zuiden van de vuurtoren. In dit gebied zijn de eerste – of de laatste – bosjes die trekvogels tegenkomen op hun trek naar het zuiden of noorden.

Lees verder

Beschermen van Huiszwaluwen als goede doel 2018

Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben voor 2018 de huiszwaluw uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar. Heel 2018 willen ze aandacht vragen voor deze schitterende en uiterst nuttige zwaluwsoort. Ook op Texel willen we met het Wadden Vogelfestival en de Texel Big Day aandacht besteden aan deze vogel. Gelukkig zien we op Texel de huiszwaluw nog op veel plekken en gaat het de laatste jaren misschien zelfs weer iets beter. Maar feit is dat het aantal broedvogels in vergelijking met 30 jaar terug fors minder is. Lees hier waarom en hoe we de huiszwaluw willen steunen.

Lees verder

Borden voor de strandbroeders dankzij Wadden Vogelfestival

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en de Texel Big Day werd geld ingezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruikt om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

Lees verder