Auteur Archief

Bescherm de duinvogels zoals wulp en tapuit

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park en heel zelden daarbuiten. Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij de keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de duinvogels waaronder de wulp (maar ook de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

Lees verder

In Tauw voor Duinvogels

Wat is dat toch met Texel? James Lidster, Berto van Dam, Frank Aarts en Niels Bronsgeest (allen werkzaam bij en voor ingenieursbureau Tauw) komen er graag, en al jaren. Heerlijk! In Nederland en het buitenland heeft dit kwartet veel vogelervaring opgedaan, zowel privé als professioneel (gidsenwerk). Ze kennen Het Gouden Boltje bijna net zo goed als hun local patch: Driel, Arnhem, Utrecht en Deventer. Scherp zien en luisteren, de kunst van genieten, volharding en veel lachen brengt ons moeiteloos van Utopia naar De Hors en van Ottersaat naar Krimbos!

Lees verder

Tureluurs

Het klinkt als de verkorte versie van een spannend boek: drie onbekenden vinden elkaar via sociale media en vormen een team. Zij noemen zichzelf Tureluurs. Er volgt een spannende zoektocht naar een vierde teamlid. Dit team voelt de magie van 24 uur non-stop met vogels bezig te zijn. De geluiden in de nacht, de eerste schimmige silhouetten als de dag aanbreekt, gevolgd door volledig daglicht met zicht en geluid. Een heel eiland ter beschikking met in elke bocht een andere biotoop, onverwachte ontmoetingen en gewoon genieten. En voordat je het doorhebt, treedt de avondschemering alweer in en hoor; de geluiden van de nacht. Wij willen dat duinvogels, zoals Wulp, Roodborsttapuit, Tapuit en Nachtzwaluw, te zien en te horen blijven. Welk deel van de dag je ook buiten bent. Daarom fietsen, luisteren en kijken wij 24 uur lang……doneert u?

Lees verder

Bearded Tits

Na de Big Day van 2018 hebben Jeroen van Paridon, Joost Veeken en Christophe Reijman besloten de naam Dwaalgasten 2.0 aan de wilgen te hangen en verder te gaan onder een nieuwe naam:  Bearded Tits. Een vierde enthousiasteling, Victor Rosseboom, heeft de rangen versterkt om zoveel mogelijk vogels te gaan vinden. Hopelijk vinden ze minstens evenveel soorten als vorig jaar, dus wellicht gaat het persoonlijk record van 133 soorten er wel aan! Het doel ligt op 140 en ze hebben er allemaal enorm veel zin in!

Lees verder

De Puffins

Marcel van Rooijen, Esther van Rooijen en Ab Steenvoorden vormen het team De Puffins. De leden van dit team kennen elkaar van allerlei natuurreizen. Van Gambia, Spitsbergen, of dichterbij huis. De klik en gezellige sfeer is er van begin af aan. De gezamenlijke passie voor natuur staat centraal. Veel plezier en gezelligheid staan voorop. Het binnenhalen van de soorten komt dan als vanzelf.

Lees verder

The Dutch Knights

Marc Guyt, Gert Ottens en Martijn Verdoes( the Dutch Knights) weten van geen ophouden. De veteranen van de Champions of the Flyway zijn er voor de derde maal op rij weer bij in 2019! Dus wederom geen stoffige warme woestijnen met strakblauwe luchten. Nee, waarschijnlijk kou, regen en vooral… tegenwind! Is dit team weer bestand tegen de Texelse elementen?

Lees verder

De Dutch Birding Peregrines

De teamleden van Dutch Birding Peregrines bestaande uit Remco Hofland, Kees de Vries, Bertus de Lange en de Londenaar Jim Hudson zijn al jaren vogel- en natuurliefhebbers. Tijdens de Texel Big Day 2019 fietsen ze wéér graag 24 uur over Texel. Maar natuurlijk hopen ze ook weer fantastische soorten te ontdekken tijdens deze Texel Big Day!

Lees verder

Team Natuurmonumenten

Team Natuurmonumenten (Marcel Haas, Joris Duivenvoorden, Eric Menkveld en Marita Driessen) zijn alle vier medewerkers van Vereniging Natuurmonumenten.
Natuurmonumenten beheert al sinds 1905 natuurgebieden in Nederland, waaronder 21 gebieden op Texel. De tweede aankoop van Natuurmonumenten op Texel was in Waalenburg in 1909. Onder de terreinen die Natuurmonumenten beheert, valt een groot aantal duingebieden: het thema van de Big Day 2019!
De afgelopen jaren heeft onze organisatie op Texel een groot aantal gebieden geschikt gemaakt voor kustvogels, waaronder Utopia, De Bol, Nieuw Buitenheim en Waalenburg. Deze vogelrijke gebieden zullen de teams van de Big Day zeker aan een groot aantal vogelsoorten helpen!
Met onze deelname en sponsoring dragen wij bij aan het behoud van duinvogels, waaronder de Wulp!

Lees verder

Team Ecoresult

Als er één team vol passie meedoet aan The Big Day dan is het team Ecoresult wel. De vier mannen: Leon Boon, Bas Verhoeven, Ferry van der Lans en George Tanis zijn bedreven ecologen en vogelonderzoekers die werkzaam zijn bij ecologisch adviesbureau Ecoresult. Ook op Texel werken ze regelmatig aan projecten dus kennen ze de omgeving goed. Het zijn stuk voor stuk fanatieke vogelaars die elk hoekje van het eiland zullen uitkammen op zoek naar nieuwe dagsoorten. Ze gaan vol voor de eerste plek en hopen ook voor het goede doel een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

Lees verder

Actie voor de broedvogels van stranden

In 2017 is er tijdens het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day ruim 7500 euro bijeengebracht. Dit geld gaat de Stichting Texel Vogeleiland bijdragen aan  een betere bescherming van strandbroedvogels op Texel. Dit doen we op drie manieren. We zorgen dat er betere voorlichting komt op die plekken waar stranden afgezet zijn. We dragen bij aan een nieuwe vogelkijkhut/vogelkijkscherm in Nieuw Buitenheim zodat mensen de strandbroedvogels zonder te verstoren kunnen bewonderen. Tot slot dragen we bij aan twee nieuwe schelpeneilandjes in het Wagejot.

Lees verder

Nieuwe Schelpenstranden langs de oostkant van Texel

Ondanks dat we in het recente verleden al een aantal schelpeneilandjes hebben kunnen realiseren, blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet. Iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatste punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

Lees verder

Zeetrektelpost Westerslag

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust.

Lees verder

Digitale Avifauna

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen? Al die informatie is bekend bij een select groepje mensen. Hoe mooi is het als we die informatie kunnen bundelen en ontsluiten voor iedereen die Texel vanwege de vogels wil bezoeken? Iedereen kan dan de voor hem of haar beste excursie uitstippelen en zich goed voorbereiden. Het lanceren van een digitale avifauna kost alleen veel tijd en geld.

Lees verder

WELKOM BIJ STICHTING TEXEL VOGELEILAND

Deze stichting is een initiatief van het Vogelinformatiecentrum Texel met als doel het vogels kijken op Texel te promoten. Voorbeelden van onze activiteiten zijn:

  • het nadenken over, en realiseren van, nieuwe vogelkijkplekken op Texel.
  • Promoten van goede voorlichting bij onder andere afgesloten gebieden.
  • Het digitaal ontsluiten van vogelkennis over de vogelsoorten van Texel.

Als stichting krijgen we geld uit de inkomsten van de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum, uit giften/donaties en uit speciale verkoopacties van het Vogelinformatiecentrum, zoals nestkasten schilderen, verkoop tweedehands boeken. Daarnaast vragen we gericht subsidies aan om grotere doelen te realiseren.

Het bestuur bestaat uit vier enthousiaste leden die dit werk geheel op vrijwillige basis doen en zonder financiële vergoeding.

Lees verder

Stichting wijst de Texelse gemeenteraad op weidevogelfeiten

14 maart jongst leden nam de gemeenteraad van Texel een aantal opzienbarende besluiten rondom het thema weidevogels. Omdat dit Texel als vogeleiland aan alle kanten raakte, besloot de stichting een notitie op te stellen met daarin de juiste feiten rondom de achteruitgang van onze weidevogels. Een aantal mensen uit de agrarische lobby is van mening dat de landbouw niet zo’n  grote rol speelt in de achteruitgang van de weidevogels, en dat de feitelijke achteruitgang vooral is toe te schrijven aan een aantal predatoren. Zij zijn dan ook van mening dat vooral die bestreden moeten worden.

Lees verder

Borden voor strandbroeders geplaatst

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en tijdens de Texel Big Day werd geld in gezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruikt om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

Lees verder

Dankzij stichting nieuwe schelpen in het Wagejot

Met dank aan de sponsor Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de dijkverzwaring) en dankzij de Stichting Texel Vogeleiland zijn er in het Wagejot op twee plaatsen nieuwe schelpen aangebracht. De sponsoring kwam tot stand via de Texel Big Day 2017 waaraan de Combinatie Tessel een sponsorbijdrage deed. Afgelopen periode hebben het Vogelinformatiecentrum en de Stichting Texel Vogeleiland overlegd waar het werk het beste uitgevoerd kon worden. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om twee eilanden in het Wagejot van nieuwe schelpen te voorzien.

Lees verder

Webcam op Utopia geplaatst

Het Vogelinformatiecentrum heeft in het natuurgebied Utopia voor de vierde keer een webcam geplaatst. De webcam staat precies op de plek waar al vier jaar grote sterns broeden. Eerdere jaren konden de grote sterns het gehele broedseizoen gevolgd worden door de mensen thuis. Door deze webcam wordt de Vogelboulevard, maar ook Texels als vogeleiland nog meer kracht bij gezet.

Lees verder

Kijkscherm Dorpzicht

Met dank aan de provincie Noord-Holland is begin 2017 het kijkscherm aan de Hoofdweg, in natuurgebied Dorpzicht gemaakt. Het idee was afkomstig van het Vogelinformatiecentrum. Voor het kijkscherm en het gebied waarover je uitkijkt werd een inrichtingschets gemaakt die door de provincie is overgenomen en in samenspraak met Staatsbosbeheer is uitgevoerd. De Stichting Texel Vogeleiland is beheerder van het 6 ha grote gebied dat voor het kijkscherm ligt.

Lees verder

Groot onderhoud in de Tuintjes

De zogenaamde de Tuintjes, net ten zuiden van de Vuurtoren, in de Eierlandse Duinen, zijn misschien wel de meest populaire plek voor vogelaars om naar vogels te zoeken en te kijken. Dankzij verschillende acties van het Vogelinformatiecentrum (zoals nestkast schilderen en verkoop van tweedehands boeken) was er voldoende geld ingezameld om Staatsbosbeheer te helpen met groot onderhoud.

Lees verder